2023 metų p2p platformų rezultatų apžvalga

Pateikiu 2023 metų tarpusavio skolinimo ir sutelktinio finansavimo platformų rezultatus, kurie gauti skaičiuojant gautas pajamas ir įdėtas lėšas. Labai dažnai platformų pateikiami skaičiavimai dėl vienokių ar kitokių priežasčių yra geresni, nei gaunami realiai. Platormas padalinau į grupes pagal jų veikimo…

2021 ir 2022 metų p2p paltformų rezultatai

Po neatleistinai ilgos pauzės Myinvest grįžtą su 2021 ir 2022 metų p2p paltformų rezultatų apžvalga. Kol kas pateikiu tik grynus skaičius, ty platformų pelningumus, platformas skirstydamas į tarpusavio skolinimo ir sutelktininio finansavimo. Detalestę apžavlgą bus galima bus padaryti palyginant keletos…